miercuri, 10 decembrie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 6819 ha
Intravilan: 544 ha
Extravilan: 6275 ha
Populatie: 3098
Gospodarii: 1997
Nr. locuinte: 2025
Nr. gradinite: 4
Nr. scoli: 4
Numele localitatilor aflate in administratie:
Ciolăneştii din Deal, Ciolăneştii din Vale, Baldovineşti
Asezarea geografica:
În partea de nord a judeţului Teleorman, pe DJ 703
56 km faţă de reşedinţa de judeţ
26 km faţă de oraşul Roşiori de Vede
Activitati specifice zonei:
Agricultură, inclusiv cea ecologică
Creşterea animalelor
Exploatarea petrolului
Apicultură
Activitati economice principale:
Comerţ
Servicii de apă
Serviciul de pompieri
Morărit şi panificaţie
Obiective turistice:
Distanţă mică faţă de capitala ţării
Mediu ambiant - fără poluare industrială
Evenimente locale:
Bâlci în data de 14 septembrie - "Inălţarea Sf Cruci"
Târg anual - prima duminică după Rusalii
Piaţă săptămânală - duminica
Facilitati oferite investitorilor:
Apă curentă
Telefonie digitală
Banca de Credit
Cablu TV
Agenţie CEC
Internet
Acces la terenuri şi clădiri, inclusiv două iazuri
Forţă de muncă calificată disponibilă
Proiecte de investitii:
Modernizarea drumurilor comunale
Reţea de canalizare
Alimentare cu gaze
Amenajarea unei săli de sport şi a unei baze sportive
Amenajarea căminului cultural
Alimentare cu apă în satele Ciolăneşti-Deal, Ciolăneşti-Vale pe o distanţă de 24,3 km
Amenajare spaţii verzi
Alimentare cu apă în satul Boldovineşti
Modernizare drumuri stradale pe o distanţă de 40 km
Economia bazată pe cunoaştere
Reabilitare şcoli şi grădiniţe